Prodej na splátky

Financování spotřebního zboží zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského nebo podnikatelského úvěru od společnosti ESSOX s.r.o. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný.

 

Výhody úvěru:

* Jednoduchost a rychlost uzavření úvěrové smlouvy přímo přes internet.

* Velká variabilita úvěrových produktů, jejich popis najdete níže nebo přímo u zboží v online kalkulačce splátek ESSOX.

* Ihned po zakoupení zboží se klient stává jeho majitelem.

* Možnost sjednání pojištění schopnosti splácet.

* Financovaná hodnota zboží nebo celého nákupu od 2 000,- Kč do 500 000,- Kč nebo dle omezení splátkového produktu.

 

 

A. Postup při nákupu na splátky v 5 krocích

1. Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků - nezapomeňte na potřebné příslušenství ke kupovanému zboží atd.

2. V košíku zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob platby a zvolte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabízených možností a dokončete objednávku.

3. V dalším kroku budete vyzváni k přesměrování na webovou aplikaci společnosti ESSOX s.r.o. (obvykle kliknutím na odkaz nebo logo ESSOXu), kde vyplníte požadované informace v žádosti o úvěr. Nakonec žádost odešlete ke zpracování.

4. Po odeslání žádosti obdržíte e-mailové potvrzení o přijetí žádosti. Výsledek posouzení obdržíte e-mailem většinou do 15 minut od odeslání žádosti. V krajních případech se může posouzení protáhnout do následujícího pracovního dne. (Dbejte proto zvýšené pozornosti při zadání svého e-mailu.)

5. E-mail s výsledkem posouzení žádosti obsahuje odkaz na stažení úvěrové smlouvy a další instrukce k vyřízení.

 

Důležité upozornění – zboží objednané na splátky může fyzicky převzít pouze osoba žadatele o úvěr po provedení identifikace dopravcem na základě předložení průkazu totožnosti. Nelze tedy pověřit jinou osobu převzetím zboží objednaného na splátky ESSOX. V případě potřeby cokoli administrativně dořešit se s vámi spojí pracovník našeho internetového obchodu či společnosti ESSOX a požádají o součinnost.

 

B. Kdo může o úvěr žádat:

* Fyzická osoba starší 18 let s trvalým zdrojem příjmů:

* zaměstnanec – zaměstnán pouze na hlavní pracovní poměr, nesmí být ve výpovědní lhůtě

* důchodce – invalidní nebo starobní

* mateřská / rodičovská dovolená

* fyzická osoba podnikatel (OSVČ) – musí podnikat minimálně 3 měsíce

* Právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s, …..) – musí podnikat minimálně 1 rok, žádost může sepsat pouze statutární zástupce dle způsobu jednání uvedeném v OR a smlouvu podepsat, dle způsobu jednání uvedeném v OR C.

Potřebné doklady pro vyřízení úvěru U úvěrů do 60 000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti!

* platný Občanský průkaz

* druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, průkazku zdravotní pojišťovny

U úvěru nad 60 000,- Kč potřebujete navíc:

* Zaměstnanec: originál potvrzení o příjmu - ne starší než 1 měsíc od odeslání online žádosti o úvěr (potvrzení stáhnete na www.essox.cz v sekci ke stažení)

* Důchodce: kopii výměru důchodu, poslední výpis z BÚ s vyčíslením důchodu nebo kopie poslední složenky (pokud je důchod vyplácen na poště)

* Žena/muž na mateřské dovolené: kopie oznámení o přiznání dávky podpory / rodičovského příspěvku

* OSVČ: kopie živnostenského listu, kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání

* Právnické osoby: Kopie výpisu z OR (postačuje z www.justice.cz )kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání

 

D. Pojištění schopnosti splácet

Společně s Komerční pojišťovnou a.s. vám nabízíme možnost výhodných balíčků pojištění schopnosti splácet, kdy v případě prokázání pojistné události dle pojistných podmínek bude úvěr po dobu pojistné události hrazen nebo zcela doplacen Komerční pojišťovnou a.s. za vás. Pojištění schopnosti splácet je možné sjednat pouze k úvěrovým smlouvám sepsaných na fyzické osoby.

varianta EXTRA

* vstupní věk 18 – 65 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici

* pojištění pro případ ztráty zaměstnání pojištěného

* pojištění pro případ pracovní neschopnosti pojištěného

* pojištění pro případ plné invalidity pojištěného

* pojištění pro případ smrti pojištěného

 

varianta KLASIK

* vstupní věk 18 – 65 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici

* pojištění pro případ pracovní neschopnosti pojištěného

* pojištění pro případ plné invalidity pojištěného

* pojištění pro případ smrti pojištěného

 

varianta SENIOR OPTION

* vstupní věk 63 – 72 let, přičemž délka sjednaného úvěru nesmí překročit tuto maximální hranici

* pojištění pro případ smrti pojištěného

 

E. Nabídka splátkových produktů

Vzorové výpočty lze provádět pomocí kalkulačky splátek umístěné na našem webu vždy u daného zboží. V případě dotazů k některému ze splátkových produktů nás kontaktujte.

Přejeme Vám příjemné nakupování na splátky.

 

Společnost ESSOX, dceřiná společnost Komerční banky, působí na trhu spotřebního financování již více než 20 let a patří mezi přední poskytovatele nebankovních služeb v České republice. www.essox.cz

 

F. Další důležité informace

Společnost Jitka Rošťanská je registrována jako Vázaný zástupce.

Bude Českou národní bankou zapsána do registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Společnost Jitka Rošťanská zastupuje poskytovatele – společnost ESSOX s.r.o., která je registrovaným poskytovatelem spotřebitelských úvěrů.

 

Kontaktní údaje zprostředkovatele:

Jitka Rošťanská

Sportovní 1601/4

692 01 Mikulov 

Tel.+420608515527

Email: info@nabytekrostanska.cz

 

Kontaktní údaje poskytovatele:

ESSOX s. r. o.

F.A. Gerstnera 52

370 21 České Budějovice

Tel: +420 389 010 422

Email: zakaznickyservis@essox.cz

Společnost Jitka Rošťanská informuje své klienty, že neposkytuje radu podle § 85 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Je zakázáno podmiňovat uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřením smlouvy o doplňkové službě jako je pojištění apod., pokud není umožněno uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru bez uzavření smlouvy o doplňkové službě. Spotřebitel nehradí zprostředkovateli žádnou odměnu.

 

Řešení stížností

Prioritou společnosti Jitka Rošťanská je poskytovat našim klientům kvalitní produkty a služby na profesionální úrovni. Pokud však i přesto nastane situace, kdy nejste spokojeni s nabízenými úvěrovými produkty, službami či s chováním našich zaměstnanců, jsme připraveni se Vaším podnětem vážně zabývat. Vaši stížnost lze směřovat: Jitka Rošťanská, info@nabytekrostanska.cz

 

Mimosoudní řešení sporů

Pro mimosoudní řešení sporů můžete kontaktovat následující instituce:

 

Finanční arbitr

Jeho působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Je oprávněn rozhodovat mj. spory mezi věřitelem a spotřebitelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz

 

Kontaktní údaje:

Finanční arbitr ČR

Legerova 69/1581

110 00 Praha 1

Tel.: +420 257 042 070

e-mail: arbitr@finarbitr.cz

 

Česká obchodní inspekce (ČOI)

Na ČOI jste oprávněni se obrátit v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Kontaktní údaje - Ústřední inspektorát:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

Tel: +420 296 366 360

Fax: +420 296 366 236

www: www.coi.cz

 

Orgány dohledu:

Česká obchodní inspekce (ČOI) ČOI vykonává působnost v záležitostech týkajících se dodržování povinností stanovených zejm. zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele vč. povinností dle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

 

Kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

Tel: +420 296 366 360

Fax: +420 296 366 236

www:www.coi.cz